Aktivitetsleder: Bli Sprekere løp/Bli Sprekere Ute -Ingen gruppe Høst 2018

Markus er en aktiv person som liker å trene og å være i aktivitet. Han er en blid, hyggelig og imøtekommen instruktør som liker å jobbe for å få andre til å bli mer fysisk aktive. Detter er hans fokus både som aktivitetsleder og som fysioterapeut. Markus har jobbet som aktivitetsleder for bedriftsidretten siden 2016. I tillegg til å ha faste løpegruppe for løpeglade i Sentrum av Trondheim, har Makus tidligere vært aktivitetsleder for Bli Sprekere Ute.

Han blir motivert av å se at de han jobber med har nytte av treningen og vise at aktivitet og trening er noe for alle og enhver. Han liker å gi treningsiver og engasjement til de rundt, ved å legge til rette for mestring og flyt. «Det viktigste med trening og aktivitet for meg er at det gir noe mer, og at man har det artig