Mandag

Bli Sprekere
Kl 17.40-18.40
Aktivitetskonsulent: Thomas Hansen
Skagerak Arena

Tirsdag

Bli Sprekere Yoga
Kl 10.30 Bamble bibliotek
Kl 17.00 Skagerak Arena
Kl 19.00 Bamble Bibliotek
Aktivitetskonsulent: Guri Groen

Onsdag

Torsdag