Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Bli Sprekere Styrke
Tid: 16.00-17.00
Sted: Brannstasjonen Steinkjer
Aktivitetsleder: Nina V. Kne
Aktivitetsperiode: 17.09.18-26.11.18
Antall økter: 10
Pris: 700 kr (en økt i uka- valgfri dag)
1200 kr (to økter i uka)
Drop-in 85 kr pr. økt
Påmelding: Vipps til #131976

Bli Sprekere Senior
Tid: 
Sted: Gymsalen på DPS Stjørdal
Aktivitetsleder: Reidar Berg
Aktivitetsperiode: 08.02.18-23.04.18
Antall økter: 13
Pris: 800 kr

Bli Sprekere Puls
Tid: 17.00-18.00
Sted: Gymsal DPS Stjørdal
Aktivitetsleder: Reidar Berg
Aktivitetsperiode: 11.09.18-11.12.18
Antall økter: 13
Pris: 800 kr
Påmelding her

Bli Sprekere Aerobic
Tid: 20.00-21.00
Sted:
Gymsalen på Fosslia Skole (Stjørdal)
Aktivitetsledere: Aud Sjaastad og Bente Tyholt
Aktivitetsperiode: 04.09.18- 29.11.18
Pris: 700 kr

Bli Sprekere Svømming
Tid: 20.00
Sted: Stjørdal Svømmehall
Aktivitetsleder: Ingen
Aktivitetsperiode: 21.08.18
Pris: 600 kr for halvåret eller 50 kr gangen.

Bli Sprekere Styrke
Tid: 16.30-17.30
Sted: Gymsal DPS Stjørdal
Aktivitetsleder: Karin A. Berg
Aktivitetsperiode: 12.09.18-12.12.18
Antall økter: 13
Pris: 800 kr
Påmelding her

Bli Sprekere Styrke
Tid: 19.30-20.30
Sted: Sunnan Grendehus
Aktivitetsleder: Nina Rygg
Aktivitetsperiode: 19.09.18-28.11.18
Antall økter: 10
Pris: 700 kr (Drop-in 85 kr)
Påmelding: Vipps til #513906

Bli Sprekere Styrke
Tid: 18.30-19.30
Sted: Brannstasjonen Steinkjer
Aktivitetsleder: Nina Rygg
Aktivitetsperiode: 20.09.18-29.11.18
Antall økter: 10
Pris: 700 kr (en økt i uka- valgfri dag)
1200 kr (to økter i uka)
Drop-in 85 kr
Påmelding: Vipps til #131976

Bli Sprekere Aerobic
Tid: 20.00-21.00
Sted:
Gymsalen på Fosslia Skole (Stjørdal)
Aktivitetsledere: Aud Sjaastad og Bente Tyholt
Aktivitetsperiode: 09.01.18-31.05.18
Pris: 700 kr

Bli Sprekere Senior
Tid:
Sted: Gymsalen på DPS Stjørdal
Aktivitetsleder: Reidar Berg
Aktivitetsperiode: 06.09.18-06.12.18
Antall Økter: 13
Pris: 800 kr