Link til påmelding

Prisene står i påmeldingsskjemaet.

Påmeldingen gjelder for trening fra 3. januar til 19. mars. Tirsdager og/eller torsdager.

Det er medlemspris for de som er medlem i et bedriftsidrettslag og det er 15% rabatt på alle timer dersom du deltar på mer enn en treningstime per uke.