Link til påmelding

Prisene står i påmeldingsskjemaet.

Påmeldingen gjelder for trening fra 23. oktober til 18. desember på tirsdager og fra 25. oktober til 20. desember på torsdager.

Det er medlemspris for de som er medlem i et bedriftsidrettslag og det er 15% rabatt på alle timer dersom du deltar på mer enn en treningstime per uke.