.

Bedriftsidretten er et av Norges idrettsforbund sine særforbund.  I tillegg til den tradisjonsrike kjerneaktiviteten med serier, cuper og aktivitetskaruseller, tilbys en lang rekke aktiviteter under mottoet «Et sprekere Norge».

Det tilbys nasjonale kampanjer som Sykle til jobben, Ti på topp, Bli Sprekere og Aktiv Bedrift. Målet er å fremme fysisk aktivitet som gir god helse samt skape motivasjon for at flest mulig skal få en aktiv livsstil – Et sprekere Norge!

Bli Sprekere er Bedriftsidrettens folkehelsekonsept. Eier og initiativtaker til Bli Sprekere er Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets. Konseptet ble etablert i 2011 og har de senere årene utviklet seg til variert og bredt tilbud innen trening, kurs og løp for hele Bedriftsidretten.

Bli Sprekere Akershus tilbyr motiverende og sosial aktivitet som passer for alle!